logo
logo opvulling
Header image
Header image
Header image
logo opvulling
logo opvulling
Home > Slachtofferregister > Toelichting

Toelichting Slachtofferregister

Momenteel heeft de Oorlogsgravenstichting de namen van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers geregistreerd. De door ons vastgelegde personalia zijn gebaseerd op de gegevens die vermeld staan in de geboorte- en overlijdensakte van dat slachtoffer. De belangrijkste gegevens zoals personalia, grafligging en grafinrichting zijn vastgelegd in het Slachtofferregister van de Stichting.  Deze gegevens zijn on-line beschikbaar en te raadplegen via deze website. De gegevens in het Slachtofferregister worden regelmatig bewerkt en aangevuld. Helaas is het niet uit te sluiten dat daarmee onbedoelde fouten gemaakt worden. Bent u van mening dat er in het Slachtofferregister een fout staat, dan stellen wij het bijzonder op prijs indien u die - bij voorkeur met een schriftelijk bewijsstuk - onder onze aandacht brengt.

Daarnaast geeft de Oorlogsgravenstichting een beperkte uitleg aan het begrip oorlogsslachtoffer. Niet iedereen die tijdens de oorlog overleden is, wordt door de Stichting geregistreerd. Aan de hand van statuten wordt bepaald wie als oorlogsslachtoffer kan worden aangemerkt.

Van de ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers die bij de Stichting geregistreerd zijn, hebben ongeveer 50.000 slachtoffers een aanwijsbaar graf. Van ruim 130.000 omgekomen landgenoten is geen graf bekend. De meeste werden verast in de crematoria van Duitse vernietigingskampen, anderen vonden een zeemansgraf of staan als vermist te boek. Hun namen zijn opgetekend in de Gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting.

In het Slachtofferregister kunt u zoeken op naam van een slachtoffer. In het veld Achternaam tikt u de familienaam in zonder tussenvoegsels (dus zonder de, van, van der, etc.). Houdt u er rekening mee dat een veel voorkomende naam zoals Janssen, veel resultaten geeft. U kunt dit aantal beperken door de eerste voorletter (geen voornaam) in voeren in het veld Voorletters. Als u weet dat de voorletters van de heer Janssen A.M.A.G. zijn, kunt u die natuurlijk ook invullen. U vindt dan meteen zijn gegevens. 

Het is ook mogelijk om te zoeken op naam van een begraafplaats, plaats, gemeente en land. Deze zoekmogelijkheid is handig als u de juiste spelling van een familienaam niet (meer) weet, maar wel de grafligging. U zoekt bijvoorbeeld een slachtoffer dat 'buiten erevelden' ligt. U selecteert dan het veld Begraafplaats etc. en vult Buiten erevelden in. U ziet vervolgens de letters van het alfabet waaruit u een keuze kunt maken. Deze optie heeft uitsluitend betrekking op de grafligging van de slachtoffers. U vindt hier dus geen overzicht van slachtoffers die geboren zijn in een bepaalde plaats of gemeente.

Op veler verzoek is de zoekmogelijkheid op geboorte- en overlijdensplaats inmiddels toegevoegd.

Zoeken op plaats. U heeft bijvoorbeeld bij de ingang van de begraafplaats in uw woonplaats een bordje Oorlogsgraven zien hangen en u bent benieuwd naar de graven van die slachtoffers? Vul dan bij zoekterm de plaatsnaam in. Bijvoorbeeld Ameide. U vindt dan een overzicht van alle begraafplaatsen in die plaats waar oorlogsslachtoffers begraven liggen. Vervolgens klikt u op de naam van de begraafplaats die u zoekt waarna u de letters van het alfabet ziet waaruit u een keuze uit kunt maken. 

Zoeken op naam monument. Bijvoorbeeld Karel Doormanmonument.

Sinds 2012 is het mogelijk om in het Slachtofferregister te zoeken op categorie. Bijvoorbeeld de categorie Militair. Zoek deze categorie op in het veld en klik op verfijn. Als u nu op zoek klikt, verschijnt een lijst met 22969 namen. Het is ondoenlijk om die lijst door te lopen. Zorg voor een verdere verfijning door de categorie Militair te combineren met de categorie Afghanistan. Klik op zoek en u nu ziet de namen van de 25 Nederlandse militairen die tijdens de missie in Afghanistan omgekomen zijn. Klik vervolgens op de naam (bijvoorbeeld die van Mark Leijsen) om de gegevens van het slachtoffer te bekijken.
Disclaimer